E-Devlet'in Ana Giriş Kapısı...
    Anasayfa | Açılış Sayfası Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | İletişim
T.C. Kimlik No Araç Sorgulama SSK Bağkur Emekli Sandığı SGK 2014 TakvimiTV İzle | Radyo Dinle

Gazeteler | Sorgula

Haberler | Nostalji


 • Sık Kullanılanlar
 • ÖSYM Sınav Sonuçları
 • Milli Eğitim
 • Yükseköğretim
 • Emeklilik Hizmetleri
 • İş ve Eleman Arama
 • Sağlık Hizmetleri
 • Hukuk ve Adalet
 • Emniyet Hizmetleri
 • Ekonomik ve Mali İşler
 • Milli Savunma
 • Haberleşme Hizmetleri
 • Ulaşım Hizmetleri
 • Nüfus - Vatandaşlık İşleri
 • Turizm
 • Spor
 • Bakanlıklar
 • Genel Devlet Kurumları
 • Siyasi Partiler
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Sivil Toplum
 • K.K.T.C
 • Avrupa Birliği
  • Elçilik - Konsolosluk
  • Deprem Linkleri
  • M. Kemal Atatürk
  • Haber Kaynakları
  • Hava Durumu
  • Resimler
  • Haritalar
  • İl Haberleri
  • 2014 Takvimi
  • Şans Oyunları   • İŞSİZLİK SİGORTASI

   İşsizlik sigortası nedir?

   İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

   Hangi durumlarda işsizlik
   ödeneğinden yararlanılır?

   120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;

   Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,

   Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,

   Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,

   Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar.

   İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,

   Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

   İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İSKUR'nun en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir.

   Hangi hallerde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün değildir?

   Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;

   Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,

   Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,

   Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler,

   Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,

   Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan Ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,

   Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

   Sigortalı işsizlere hangi
   hizmetler sunulacaktır?

   İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;

   İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.

   İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; hastalık ve analık sigortası primleri, Sosyal Sigortalar Kurumu 'na veya bağlı oldukları özel emekli sandıklarına yatırılacaktır. Dolayısıyla; sigortalı işsizler ve geçindirmekle yükümlü oldukları aile , fertleri, hastalanmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

   İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, doktor raporu ile istirahatli kılındıkları süre içinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

   İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

   Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.

   İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

   İşsizlik Sigortası Kanunu
   ve yararlı linkler

  • Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) İşsizlik Sigortası Sayfası


  • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu


  • İşsizlik Kanunu


  • Her Yönüyle İşsizlik Sigortası


  • İşsizlik Sigortası Uygulanmasına Dair 3 Nolu Tebliğ


  • İşsizlik Sigortası İşten Ayrılma Bildirgesi Örneği


  • İşsizlik Sigortası Ödeneği İşçi Maaş Talebi Dilekçesi Örneği


  • İşsizlik Sigortası Ödeneği Hesabı


  • İşsizlik Sigortası Uygulanmasına dair 4 Nolu Tebliğ  • Son Dakika Haberleri
   Devletana.com, e-devlet hizmetlerine kolay erişilmesi amacıyla oluşturulmuştur ve resmi kurumlar ile hiçbir ilişkisi yoktur.
   Sitede; TC Kimlik No Sorgulama, TC Kimlik No Doğrulama, SSK, SSK Emeklilik Yaşı Hesaplama, SSK Ne Zaman Emekli Olabilirim, SSK Emekli Maaşım Bağlandı mı, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Araç Sorgulama, Milli Piyango, Süper Loto, Sayısal Loto, Gazeteler, Televizyonlar, Türkiye Haritası, Telefon Rehberi, TJK, İddaa, THY, Pegasus, SBS Sonuçları, ÖSS Sonuçları, Hava Durumu, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone, MEB, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Sabah Gazetesi gibi içerikler yer almaktadır.

   Gizlilik Politikası
   web servis