Sayfanın konuları: Danıştay, Danıştay Kararları, Danıştay Dosya Sorgulama, Danıştay Kütüphane Sorgulama, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay Yayınları

Danıştay

  • DANIŞTAY BAŞKANLIĞI RESMİ SİTESİ

    Danıştay'ın resmi internet sitesinde, kurum ile ilgili bilgilere "Tarihçe, Danıştay Yönetimi, Teşkilat Şeması, Dairelerin Görevleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay Bilgi Bankası, Danıştay Dava Dosyası Sorgulama, Kütüphane Sorgulama, Kanunlar, Danıştay İçtüzüğü, Yönetmelikler, Yayın Listesi, Dergiler, Diğer Yayınlar, Sempozyumlar, Haberler, Bağlantılar" başlıklı sayfalarla ulaşabilirsiniz.

    Danıştay'ın Dava Dosyası Sorgulama sayfasında, dava dosyalarını "Genel Evrak Numarasından Arama, Esas Numarasından Arama, Geldiği Yer Esas Numarasından Arama, Geldiği Yer Karar Numarasından Arama" kriterlerie göre sorgulayabilirsiniz.

    Danıştay internet sitesinin adresi: www.danistay.gov.tr  • Hatalı aramalar: danistay.com, danistay.com.tr, Danıştay com.