Sayfanın Konuları: Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Birimleri, haberleri, duyuruları, www.adalet.gov.tr. Hatalı aramalar: adaletbakanligi.com, adaletbakanligi.com.tr.

Adalet Bakanlığı

 • ADALET BAKANLIĞI

  Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, bakanlıkla ilgili tüm bilgilerle birlikte, haberler, duyurular, sınav sonuçları ve bağlı birimlerin internet sitelerine ulaşabilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı

 • Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu konusundaki tüm bilgileri, kurulun görevlerini, kurulda görev alma ve Teftiş Kurulu Mevzuatı gibi konuları öğrenebilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı hakkındaki tüm bilgileri, kurumun görevlerini, birimde görev alma ve mevzuat gibi konuları öğrenebilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında, müdürlüğün görevleri, personel, personel haberleri, yönetim şeması, Bürolar, en yakın ağır ceza merkezleri listesi, yönetmelikler, genelgeler, görüşler, duyurular, fezlekeler, iş istatistikleri, kanun yararına bozma ile ilgili Yargıtay ilamları gibi konular hakkında bilgi bulabilirsiniz.


 • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında, müdürlük teşkilatı ve mevzuat gibi konularda bilgi bulabilirsiniz. Sayfanın "Bürolar" başlıklı bölümünde ise;
  Noterlik Bürosu: Noterlik Atamaları, Noterlik Ücret Tarifesi, Noterlik İle İlgili Görüşler, Noterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler, Noterlik İlanları, Noter ve Noterlik Arama;
  Avukatlık Bürosu: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Avukatlık İle İlgili Görüşler, Avukatlık Meslek Kuralları, CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler;
  Kalem Bürosu: Kanun yararına Temyiz, Kanun Yararına Temyiz Yoluna Gidilemeyecek Durumlar, Genel Mütelaa, Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi;
  İcra Bürosu: Görüşler, Genel Görüş ve Duyurular, İcra Teftiş Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Duyuru, İcra Müdürlükleri Depo ve Garaj Ücretleri Tarifesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  Harita Bürosu: Harita Bilgi Sorgulama, Türkiye Haritası, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği, Harita ve Hava Fotoğrafı Genel Sayımı Hakkında Genel Yazı, Harita ve Hava Fotoğrafları Talebi, Harita ve Hava Fotoğrafları Talepleri İle İlgili Genelge, Orman Davaları Bilgi ve Belge Talepleri;
  Lojman Bürosu: Lojman talep Formlarının Her Yıl yenilenmesi Hakkında Duyuru, Lojman Talep Formu, Ankara'da Bulunan Lojmanlar, Yaşamkent Sedefevleri Lojman Duyurusu, Urankent Lojman Duyurusu... başlıkları altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında, müdürlüğün görevleri, faaliyetleri, mevzuat, istatistikler, duyurular, cezaevlerinin internet siteleri hakkında bilgi alabilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, müdürlüğün görevleri, teşkilat yapısı, hakimler, Adli Sicil kanunu, Adli Sicil Yönetmeliği, genelgeler, adli istatistikler, adalet istatistikleri haber bülteni, ulusal veri yayımlama takvimi, taşra teşkilatı ve hizmetler hakkında bilgi bulabilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü sayfasında, müdürlüğün görevleri ve yapısını öğrenebilirsiniz. Sitede; çalışması devam eden kanun tasarıları, görüşe gönderilen kanun tasarıları, TBMM Genel Kurul'da bulunan kanun tasarıları, TBMM Komisyonları'nda bulunan kanun tasarıları ve kanunlaşan tasarıları da bulabilirsiniz.


 • Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında, müdürlüğün faaliyet raporu, iş hacmi, personel durumu ve teşkilat yapısının yanı sıra, ikili sözleşmeler, ahvali şahsiye, Lahey sözleşmeleri, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, çocuk hakları mevzuatı, insan hakları sözleşmesi, genelgeler ve apostil şehri veren makamlar bölümleri yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü sayfasında, müdürlüğün tarihçesi, görevleri, yönetim şeması ve faaliyetlerinin yanı sıra, AB mevzuatı, AB adalet alanı, fikri mülkiyet hukuku, genelgeler, tarama süreci ve linkler bulunuyor.


 • Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

  Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü sayfasında, müdürlüğün görevleri, teşkilat yapısı, faaliyet raporu, formlar ve birimlerinin yanı sıra, duyurular, kararnameler, müstemir yetkiler, terfiler, genelgeler ve HSYK kararları yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı Yayın İşleri dairesi Başkanlığı sayfasında, başkanlığın görevleri, yayınları, Adalet Dergisi sayıları, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, ilke kararları, TCK-CMK ve ATGV bölümleri yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı sayfasında, başkanlığın görevleri, birimleri, genelgeler, şablonlar ve ATGV Dergisi sayıları yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sayfasında, başkanlığın görevleri, teşkilat yapısı, mevzuat, yayınlar, etkinlik ve belgeler gibi bölümler yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

  Adalet Bakanlığı İşyurtları Durumu Daire Başkanlığı sayfasında, başkanlığın görevleri, teşkilat yapısı, mevzuat, faaliyetler, ürünler, işyurdu müdürlükleri ve sosyal tesisler gibi bölümler yer alıyor.
 • Adalet Bakanlığı Adli Yargı Birimleri

  Bu sayfada, bölge idare mahkemelerine ait internet siteleri, adli ve idari yargı birimlerine ait internet siteleri, adli yargı teşkilatı telefon rehberi ve Adalet Bakanlığı Adli ve İdari Yargı teşkilat Yapısı yer alıyor.


 • Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları

  Bu sayfada, Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumları ile eğitim merkezlerinin tanımı ve internet sitelerinin adresleri bulunuyor.


 • Hukuk Sözlüğü

  Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Hukuk Sözlüğü sayfasında, hukuk terimi arayabilir, tüm hukuk terimlerini görebilir, hukuk terimi ekleyebilirsiniz.


 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  Bu sayfada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin isimlerine, telefon numaralarına ve fotoğraflarına erişebilirsiniz.


 • Türkiye Adalet Akademisi

  Türkiye Adalet Akademisi'nin internet sitesinde, Eğitim Faaliyetleri, Sosyal Faaliyetler, Serbest Kürsü, Ders Notları, Projeler, Duyurular başlıkları altındaki bilgileri edinebilirsiniz.


 • Sesleniş Gazetesi

  Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Sesleniş Gazetesi'nin güncel ve eski sayılarını okuyabilirsiniz.
 • UYAP - Ulusal Yargı Ağı Projesi


 • UYAP Avukat Portalı


 • UYAP Vatandaş Portalı