Sayfanın konuları: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim, açık öğretim ortaokulu, Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Tarihleri, Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Sonuçları, Açık Öğretim Ortaokulu Sınavları, Açık ortaöğretim Geçmiş Sınav Soruları, Açık Öğretim Ortaokulu Sınav Sonuçları, 2012 Açık Öğretim Ortaokulu Sınavları Sonuçları, 2012 Açık Öğretim Ortaokulu Eğitim Öğretim Takvimi, Açıkortaöğretim Kayıt Yenileme, Açıkortaöğretim, AİO. aio

Açık Öğretim Ortaokulu Başvurusu

  Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlardan;

  İlkokul mezunları ve 4. sınfı bitirmiş olanlar,

  İlköğretim okullarının 6, 7, veya 8. sınıfından ayrılanlar ile ortaokul veya imam hatip orataokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıfından ayrılanlar,

  Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

  Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, (21 Temmuz 2012 tarihinden önce II. kademe belgesi alanlar 6. sınıftan bu tarihten sonra alanlar 5. sınıftan Açık Öğretim Ortaokulu'na başlatılırlar)

  Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

  Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt yaptırabilir.

  Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.